Group-Tex International
  Carte verde
 

ASIGURAREA DE RASPUNDERE CIVILA AUTO
CU VALABILITATE ÎN AFARA TERITORIULUI ROMÂNIEI - CARTE VERDE

Asiguratorul acorda asiguratului (persoana fizica sau juridica) protectie prin asigurare în ceea ce priveste prejudiciile de care acesta raspunde fata de terte persoane în urma producerii unui accident, pe durata valabilitatii asigurarii, prin utilizarea autovehiculului mentionat în polita de asigurare, în una din tarile mentionate în documentul international CARTE VERDE, în conformitate cu legislatia care reglementeaza raspunderea civila auto din tara în care s-a produs accidentul. Aceste despagubiri se refera la prejudiciile cauzate prin decesul, ranirea ori vatamarea sanatatii unor persoane, respectiv deteriorarea ori distrugerea unor bunuri.

Asigurarea se poate încheia pentru diferite durate, dar durata minima este de 15 zile, iar cea maxima de un an.

Prima de asigurare se poate plati în lei sau în valuta convertibila, anticipat si integral pentru întreaga durata a asigurarii sau în rate, întâia rata platindu-se înainte de intrarea în vigoare a asigurarii, iar urmatoarele rate înaintea scadentelor corespunzatoare mentionate în polita de asigurare.

În cazul în care prima de asigurare se plateste în rate, se emite câte un document international CARTE VERDE pentru fiecare perioada, aferenta unei rate de prima achitata, în parte.

Constatarea producerii accidentelor, evaluarea daunelor, stabilirea si plata despagubirilor se fac potrivit modului de lucru stabilit prin Conventia Internationala "CARTE VERDE", sumele datorate tertelor persoane prejudiciate stabilindu-se, prin întelegere cu acestea, de catre Birourile Asiguratorilor de Autovehicule (B.A.A.) din tarile în care se produc accidentele.

 

Informatiile sunt valabile la data ultimei modificari: 16.09.2009, 08:35